sold my soul to rock and roll

Next pageArchive

"Едно откритие ме връхлетя. Сякаш не аз го открих, а то мене откри. Времето има два аспекта в мъжа и в жената. В тия две същества протича различно време. Връзката между мъжа и жената поради това различие във вътрешното им време е трагична, почти абсурдна. Сигналите, които мъжът изпраща на жената, са обратни на тия, които жената възприема. "Ела!" - вика той и това значи буквално "сега", а аз разбирам "завинаги". "Почакай!" - шепне той и това значи буквално "за тоя миг", а аз разбирам "за всички следващи мигове". "Отивам си" - казва погледът му и това значи "засега", а аз изтръпвам от ужас да не би да е завинаги."

- Блага Димитрова, “Пътуване към себе си” (via raised-bythesea)

(via only-bulgarian-things)

"Винаги има някой, за когото вие правите много и някой, който прави много за вас, но това никога не са едни и същи хора."- Миньон Маклафлин

………

(Source: thegirlwhholoveherself, via only-bulgarian-things)